پروژه های کرمان

پروژه های کرمان (6)

پروژه های انجام شده در شهر کرمان

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 18:01

پروژه آقای مباشر زاده

نوشته شده توسط

آدرس: کرمان، بلوار کشاورز، کوچه 14

 

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 17:59

پروژه آقای گنج کریمی

نوشته شده توسط

آدرس: کرمان، خیابان والفجر، روبه روی کوچه 27

 

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 13:25

پروژه آقای عمرانی

نوشته شده توسط

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری، میدان گاندی، خیابان هوشنگ مرادی کرمانی 11

 

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 22:16

پروژه آقای اسدپور

نوشته شده توسط

آدرس: کرمان، بلوار هوانیروز، بلوار قدیر 2،خیابان یاس، کوچه 15، کوچه جنوبی 3

 

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 17:26

پروژه آقای تقی زاده

نوشته شده توسط

آدرس: کرمان ، خیابان خورشید، کوچه 17

 

جمعه, 10 ارديبهشت 1395 ساعت 17:23

پروژه صائب

نوشته شده توسط

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری، بلوار هوشنگ مرادی کرمانی، ابتدای خیابان صائب تبریزی