مدیر

مدیر

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:12

پروژه آقای شالچی - قنادی خوشه

آدرس: مشهد، خیابان سناباد، تقاطع مجد، قنادی خوشه

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:07

پروژه خاقانی

آدرس: مشهد، رضا شهر، بلوار خاقانی، خاقانی 14، حاشیه دوربرگردان، جنب پلاک 126

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:02

پروژه آقای شکوهیان

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 17:57

پروژه آقای قناعت

آدرس: مشهد، بلوار ملک آباد، خیابان نسترن، نسترن 5، پلاک 109

 

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 07:17

پروژه آقای نقیبی

آدرس: خیابان سناباد، سناباد 45، خیابان ابوسعید ابوالخیر، بین تکتم و ایرج، پلاک 39

 

 

سه شنبه, 31 فروردين 1395 ساعت 15:52

طرح سنگ