پروژه های مشهد

پروژه های مشهد (10)

پروژه های اجرا شده در مشهد مقدس

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:32

پروژه فنی حرفه ای

نوشته شده توسط

آدرس: مشهد، میدان جمهوری اسلامی(تلویزیون)، سازمان فنی حرفه ای

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:27

پروژه فرزان

نوشته شده توسط

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان فرزان، نبش فرزان 10

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:24

پروژه فارغ التحصیلان

نوشته شده توسط

آدرس: مشهد، بلوار فارغ التحصیلان، فارغ التحصیلان 6، پلاک 52

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:19

پروژه صارمی

نوشته شده توسط
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:17

پروژه راه آهن مشهد

نوشته شده توسط

آدرس: مشهد، راه آهن

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:12

پروژه آقای شالچی - قنادی خوشه

نوشته شده توسط

آدرس: مشهد، خیابان سناباد، تقاطع مجد، قنادی خوشه

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:07

پروژه خاقانی

نوشته شده توسط

آدرس: مشهد، رضا شهر، بلوار خاقانی، خاقانی 14، حاشیه دوربرگردان، جنب پلاک 126

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:02

پروژه آقای شکوهیان

نوشته شده توسط

آدرس: مشهد، بلوار امامت، امامت 43،پلاک 52

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 17:57

پروژه آقای قناعت

نوشته شده توسط

آدرس: مشهد، بلوار ملک آباد، خیابان نسترن، نسترن 5، پلاک 109

 

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 07:17

پروژه آقای نقیبی

نوشته شده توسط

آدرس: خیابان سناباد، سناباد 45، خیابان ابوسعید ابوالخیر، بین تکتم و ایرج، پلاک 39