مدیر

مدیر

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 18:01

پروژه آقای مباشر زاده

آدرس: کرمان، بلوار کشاورز، کوچه 14

 

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 17:59

پروژه آقای گنج کریمی

آدرس: کرمان، خیابان والفجر، روبه روی کوچه 27

 

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 13:25

پروژه آقای عمرانی

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری، میدان گاندی، خیابان هوشنگ مرادی کرمانی 11

 

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 22:16

پروژه آقای اسدپور

آدرس: کرمان، بلوار هوانیروز، بلوار قدیر 2،خیابان یاس، کوچه 15، کوچه جنوبی 3

 

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 ساعت 17:26

پروژه آقای تقی زاده

آدرس: کرمان ، خیابان خورشید، کوچه 17

 

جمعه, 10 ارديبهشت 1395 ساعت 17:23

پروژه صائب

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری، بلوار هوشنگ مرادی کرمانی، ابتدای خیابان صائب تبریزی

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:32

پروژه فنی حرفه ای

آدرس: مشهد، میدان جمهوری اسلامی(تلویزیون)، سازمان فنی حرفه ای

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:27

پروژه فرزان

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان فرزان، نبش فرزان 10

 

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 18:24

پروژه فارغ التحصیلان

آدرس: مشهد، بلوار فارغ التحصیلان، فارغ التحصیلان 6، پلاک 52

 

صفحه1 از3